Cenník


STOLNÝ POČÍTAČ (DESKTOP)

Jednoduchý servis (jednoduché nastavenia, výmena Vami prineseného komponentu)5€/ komponent
Optimalizácia a zrýchlenie systému (odstránenie vírusov)12€/ servisná hodina
Zálohovanie dát z funkčného zariadenia20€ / úkon
Zálohovanie dát z nefunkčného zariadenia a prenos na druhé zariadenie25€ / úkon
Obnova odstránených dát (nie je možne na počkanie)65€ /úkon
Napálenie dát na DVD2€ / DVD
Reinštalácia operačného systému (jednoduchá)40€ /úkon
Reinštalácia operačného systému Windows + systémové aktualizácie vrátane ovládačov45€ /úkon
Reinštalácia operačného systému (rozšírená)
Reinštalácia operačného systému Windows + systémové aktualizácie vrátane ovládačov
Nastavenie podľa požiadaviek a inštalácia doplnkových aplikácií
60€ /úkon
Doinštalovanie aplikácie na existujúci operačný systém5€/ 1 aplikácia

PRENOSNÝ POČÍTAČ (NOTEBOOK)

Jednoduchý servis (jednoduché nastavenia, výmena vami prineseného komponentu)5€/ komponent
Výmena LCD alebo inej časti notebooku (mimo RAM)15€/ servisná hodina
Optimalizácia a zrýchlenie systému (odstránenie vírusov)12€/ servisná hodina
Zálohovanie dát z funkčného zariadenia20€ / úkon
Zálohovanie dát z nefunkčného zariadenia a prenos na druhé zariadenie15€ / úkon
Obnova odstránených dát (nie je možné na počkanie)65€ /úkon
Napálenie dát na DVD2€ / DVD
Reinštalácia operačného systému (jednoduchá)
Reinštalácia operačného systému Windows + systémové aktualizácie vrátane ovládačov
40€ /úkon
Reinštalácia operačného systému (rozšírená)
Reinštalácia operačného systému Windows + systémové aktualizácie vrátane ovládačov
Nastavenie podľa požiadaviek a inštalácia doplnkových aplikácií
60€ /úkon
Doinštalovanie aplikácie na existujúci operačný systém5€/ 1 aplikácia

INÉ SLUŽBY ( PREDAJ A SERVIS)

Inštalácia na diaľku – inštalácia aplikácií Microsoft Office, aktivácia, registrácia účtu v prípade O365 alebo prihlásenie k existujúcemu účtu, aktualizácie, overenie funkčnosti35€
Inštalácia na diaľku – inštalácia nového softvéru (okrem Windows/Office), registrácia licencie, kontrola aktualizácií a funkčnosti15€
Inštalácia na diaľku – tlačiarne/skenera, nastavenie, pripojenie k počítaču, ukážka obsluhy tlačiarne/skenera, overenie funkčnosti zariadení20€
Inštalácia na diaľku – konzultácie a prehliadka 1 PC/Mac, vzdialene priamo u vás doma10€
Inštalácia na diaľku – inštalácia aplikácií Microsoft Office (premium), aktivácia, registrácia účtu v prípade O365 alebo prihlásenie k existujúcemu účtu, aktualizácie, overenie funkčnosti, nastavenie zálohovania47€
Inštalácia na diaľku – odstránenie vírusu z vášho PC/notebooku31€
Inštalácia na diaľku – Softvér – 1 licencia softvéru na 1 PC/Mac, vzdialene priamo u vás doma12€
Inštalácia na diaľku – nového softvéru (okrem Windows/Office)39€

Open chat
1
Potrebujete pomoc?
Dobrý deň
Ako Vám môžeme pomôcť?