Náhradné diely


Náhradné diely

Ponúkame klientom originálne náhradné diely od výrobcov pre ktorých poskytujeme autorizovaný servis. V prípade Vašej požiadavky vyplnte prosím nasledovný formulár. Obratom dostanete informáciu o cene náhradného dielu a dodacom termíne.

Záruka na zakúpené náhradné diely je 3 mesiace pre klientov v zmysle obchodného zákonnníka a 24 mesiacov pre klientov v zmysle občianskeho zákonníka. Z tejto záruky sú vylúčené diely podliehajúce bežnému opotrebeniu, diely poškodené vonkajšími vplyvmi a diely, ktoré neboli namontované v súlade s predpísaným technologickým postupom výrobcu.

V prípade nesprávne alebo nekompletne vyplnených údajov nebude Vaša požiadavka na náhradný diel akceptovaná.

Číslo Vašej referencie
IČO (Spotrebiteľ ponechá prázdne)
Meno a priezvisko
Telefón*
E-mail*
Výrobca
Zariadenie
Model zariadenia
Popis závady
Počet kusov
Názov firmy
Produktové číslo zariadenia
Sériové číslo zariadenia

Open chat
1
Potrebujete pomoc?
Dobrý deň
Ako Vám môžeme pomôcť?