Náhradné diely


Náhradné diely

Ponúkame klientom originálne náhradné diely od výrobcov pre ktorých poskytujeme autorizovaný servis. V prípade Vašej požiadavky vyplnte prosím nasledovný formulár. Obratom dostanete informáciu o cene náhradného dielu a dodacom termíne.

Záruka na zakúpené náhradné diely je 3 mesiace pre klientov v zmysle obchodného zákonnníka a 24 mesiacov pre klientov v zmysle občianskeho zákonníka. Z tejto záruky sú vylúčené diely podliehajúce bežnému opotrebeniu, diely poškodené vonkajšími vplyvmi a diely, ktoré neboli namontované v súlade s predpísaným technologickým postupom výrobcu.

V prípade nesprávne alebo nekompletne vyplnených údajov nebude Vaša požiadavka na náhradný diel akceptovaná.

  Číslo Vašej referencie
  IČO (Spotrebiteľ ponechá prázdne)
  Meno a priezvisko
  Telefón*
  E-mail*
  Výrobca
  Zariadenie
  Model zariadenia
  Popis závady
  Počet kusov
  Názov firmy
  Produktové číslo zariadenia
  Sériové číslo zariadenia

  Open chat
  1
  Potrebujete pomoc?
  Dobrý deň
  Ako Vám môžeme pomôcť?